خدمات گیتا باتری
GB Cell 3.6V Primary lithium-thionyl chloride (Li-SOCl2) Energy type


Lithium
Lithium45mAh to 19Ah / Cell 
For low drain / long time
voltage response in -55'C ~+85'C
High and stable operating voltage
Superior drain capability
Low sel f-discharge rate
(1 ~ 2% af ter 1year of storage at +20 )
Hermetic glass-to-metal sealing
Notch technology for safety vent is recommended
 
ModelCapacityDimension-D (mm) * H (mm)WeightTechnical Info
ER14250H850mAh14.3*2510gr Download
ER142501200mAh14.3*2510gr Download
ER14505H2200mAh14.5*50.520gr Download
ER145052400mAh14.3*50.218gr Download
ER26500H6500mAh26*50.252gr Download
ER265009000mAh26*50.252gr Download
ER34615H13000mAh33.4*61.097gr Download
ER3461519000mAh33.4*61.097gr Download
ER32L651000mAh7.6*32.719gr Download
ModelCapacityDimension-D (mm) * H (mm)WeightTechnical Info
CR17450SE-1L22400 mAh16.9 * 45.526 gr Download
CR173351600 mAh16.8 * 3319 gr Download
CR14250SE850 mAh14.3 * 24.511 gr Download
CR14250SE-1L3850 mAh14.3 * 24.811 gr Download
CR14250600 mAh14.3 * 24.510 gr Download
CR-1/3N160 mAh11.5 * 10.53 gr Download
CR185052400 mAh18.3 * 5035 gr Download
CR265005000 mAh18.3 * 5062 gr Download
CR102530 mAh10 * 2.50.9 gr Download
CR121625 mAh12.5 * 1.60.7 gr Download
CR122038 mAh12.5 * 2.00.9 gr Download
CR122550 mAh12.5 * 2.51.0 gr Download
CR161650 mAh16 * 1.61.2 gr Download
CR162070 mAh16 * 2.01.3 gr Download
CR1632120 mAh16 * 3.22.3 gr Download
CR201675 mAh20 * 1.61.8 gr Download
CR2025150 mAh20 * 2.52.5 gr Download
CR2032210 mAh20 * 3.23.1 gr Download
CR2320130 mAh23 * 2.03.0 gr Download
CR2330260 mAh23 * 3.04.0 gr Download
CR2335300 mAh23 * 3.54.1 gr Download
CR2354530 mAh23 * 5.46.3 gr Download
CR2430270 mAh24.5 * 3.04.2 gr Download
CR2450550 mAh24.5 * 5.06.7 gr Download
CR2450T600 mAh24.5 * 5.06.7 gr Download
CR2477880 mAh24.5 * 7.79 gr Download
CR2477T1000 mAh24.5 * 7.79.5 gr Download
CR1220-1HF38 mAh12.7 * 2.01.2 gr Download
CR1220-1HF238 mAh12.7 * 2.01.2 gr Download
CR1220-1F438 mAh12.7 * 2.01.2 gr Download
CR1220-1F4238 mAh12.7 * 2.01.2 gr Download
CR1225-1GS50 mAh12.7*2.51.3 gr Download
CR1225-1VU50 mAh12.7* 41.3 gr Download
CR1225-1GV50 mAh12.7* 3.41.3 gr Download
CR1616-1HS50 mAh16 * 31.2 gr Download
CR1616-1F450 mAh16 * 2.11.2 gr Download
CR1616-1F550 mAh16 * 2.11.2 gr Download
CR1616-1VC50 mAh16.2 * 2.51.2 gr Download
CR1620-1GV70 mAh16 * 2.91.5 gr Download
CR1632-1GV120 mAh16 * 3.92.6 gr Download
CR1632-1F4120 mAh16.2 *3.92.6 gr Download
CR2016-1HF75 mAh20.2 * 2.51.8 gr Download
CR2016-1VC75 mAh20.2 * 2.51.8 gr Download
CR2016-1VC275 mAh20.2 * 21.8 gr Download
CR2016-1VC375 mAh20.2 * 21.8 gr Download
CR2025-1HS150 mAh20.2 * 22.8 gr Download
CR2025-1HF150 mAh20.2 * 22.8 gr Download
CR2025-1GS150 mAh20.2 * 22.8 gr Download
CR2025-1HV150 mAh20.2 * 3.42.8 gr Download
CR2025-1GV150 mAh20.2 * 3.42.8 gr Download
CR2025-1VC150 mAh20.2 * 3.42.8 gr Download
CR2025-1F4150 mAh20.2 * 3.42.8 gr Download
CR2032-1HS210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HF210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HF2210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HF3210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HF4210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HF5210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HM210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HU3210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HU210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HU2210 mAh20 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1GS210 mAh20.2 * 3.43.4 gr Download
CR2032-1HV210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2032-1GV210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2032-1VC210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2032-1F4210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2032-1GU210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2032-1GU2210 mAh20.2 * 4.13.4 gr Download
CR2330-1GU260 mAh23 * 34.0 gr Download
CR3235-1GV300 mAh23.5 * 4.44.1 gr Download
CR2335-1GU300 mAh23 * 44.1 gr Download
CR2335-1GS300 mAh23 * 44.1 gr Download
CR2430-1HS270 mAh24.5 * 44.5 gr Download
CR2430-1HV270 mAh24.5 * 44.5 gr Download
CR2430-1GV270 mAh24.5 * 3.94.5 gr Download
CR2430-1VC270 mAh24.5 * 3.94.5 gr Download
CR2430-1F2270 mAh24.5 * 3.94.5 gr Download
CR2430-1F4270 mAh24.7 * 3.74.5 gr Download
CR2430-1VG270 mAh24.5 * 3.94.5 gr Download
CR2450-1HS600 mAh24.5 * 3.97.0 gr Download
CR2450-1GS600 mAh24.5 * 3.97.0 gr Download
CR2450-G1A600 mAh24.5 * 3.97.0 gr Download
CR2450-1HV600 mAh24.5 * 5.97.0 gr Download
CR2450-1GV600 mAh24.5 * 5.97.0 gr Download
CR2450-1VC600 mAh24.5 * 5.97.0 gr Download
CR2450-1HE600 mAh24.5 * 5.97.0 gr Download
CR2450-1F4600 mAh24.7 * 5.77.0 gr Download
CR2477-1HS950 mAh24.6 * 5.610.8 gr Download
CR2477-1HS950 mAh24.5 * 5.610.8 gr Download
CR2477-1GS950 mAh24.5 * 5.610.8 gr Download
CR2477-1HV950 mAh24.5 * 8.610.8 gr Download
CR2477-1GV950 mAh24.5 * 8.610.8 gr Download
CR2477-1VC950 mAh24.5 * 8.610.8 gr Download
CR2477-1HU3950 mAh24.7 * 510.8 gr Download
CR2477-1HU4950 mAh24.7 * 710.8 gr Download
CR2430-1GS270 mAh24.5 * 44.5 gr Download

ModelDownload (PDF)
3V Lithium Coin Cell Lithium Coin Cell
MEMORY BACKUP BATTERY - LITHIUM Lithium


مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری