خدمات گیتا باتری
گواهينامه هاي شرکت در دوره هاي آموزشي فوق پيشرفته دانشگاهي و رباتيک و سيستم هاي اندازه گيري تک اپراتور و GPS از Trimble ، Spectraprecision و Geotronics

5.jpg
Scan10077.jpg
 
Scan10094.jpg


مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری