خدمات گیتا باتری
لوح تقدير از دانشگاه آزاد اسلامي قزوين بابت طراحي و تامين باتري هاي خودروهای خورشیدی و رباتيک دانشگاهي

4.jpg


مزایا گیتا باتری

محصولات گیتا باتری

گیتاباتری
گیتا باتری اولین موسسه تحقیقاتی باتری